Napojení Vistos CRM na účetní software

Elegantní řešení vám výrazně ušetří čas. Propojte Vistos CRM s vaším účetním softwarem.

Zadávat data do dvou různých systémů? Kdepak! Propojte svůj CRM systém s účetním softwarem pomocí synchronizačního můstku. Faktury, firmy, kontakty i zakázky se jednoduše přenesou z CRM do účetního software a aktuální sklady nebo platby opačným směrem.

Jak se provádí synchronizační můstek?

okOn-line – synchronizace bude probíhat v pravidelných intervalech

okOff-line – soubory se ručně importují a exportují

Napojení pro jakýkoliv účetní software

Schéma propojení

napojeni-na-ucetni-software

Propojení s POHODOU

Rozšiřte svůj účetní software Pohoda o komplexní řešení Vistos CRM pro veškeré potřeby podnikání. Toto řešení je nastaveno a připraveno pro běžnou agendu každé společnosti.

Propojení mezi Vistos CRM a účetním softwarem Pohodou je zrealizováno pomocí automatické XML komunikace, takže odpadá nutnost přenášet datové soubory manuálně. Vše probíhá na pozadí programu.

Co vše je propojeno?

okFirmy

okKontakty

okNabídky

okObjednávky

okFaktury

okPlatby (pokladnou bankou)

okProdukty (zboží, služba) = sklady

Schéma propojení Vistos CRM a Pohody

vistos_pohoda_schema

Cena synchronizačního můstku (1 účetní jednotka v pohodě): 15 000 Kč

Synchronizace obsahuje:

okkonzultaci možných nastavení synchronizace – analýzu požadavků a návrh možného řešení včetně optimalizace

okanalýzu nastavení Pohody potřebná pro úpravu synchronizačního můstku

okúpravu synchronizačního můstku

okjednorázovou migraci dat z Pohody do Vistos CRM

oktestování synchronizace Vistos CRM a Pohoda

okspuštění automatické synchronizace Vistos CRM a Pohoda

okudržování synchronizačního můstku Vistos CRM a Pohoda

Propojení s MONEY S3

Vistos CRM a Money S3 se propojí automatickým odesláním exportního souboru v e-mailu (lze nastavit libovolnou pravidelnost). Ručně je třeba exportní soubor importovat do Money S3.

Co vše je propojeno?

okFirmy

okKontakty

okFaktura

okPlatby (pokladnou bankou)

Cena synchronizačního můstku: 19 000 Kč