Moduly CRM

Vistos CRM je CRM řešení. Svými obsaženými moduly ale již běžné funkcionality CRM řešení přesahuje. Naše CRM je vhodné jak pro malé, střední ale i větší společnosti. Vždy si vybíráte pouze ty funkcionality, které vyhovují vaší firmě!

DATABÁZE KONTAKTŮ

Konečně pořádná databáze Firem a Kontaktů, kde vždy rychle najdete vše, co potřebujete. Nechtějte kompromis a evidujte přesně ty informace, které potřebujete. Na jednom místě tak budete mít vždy přehledně veškeré aktivity a informace o daném zákazníkovi. Vyhledávat je možné fulltextově podle jakéhokoliv záznamu. Samozřejmostí je přizpůsobení náhledu dle daného uživatele a export dat do Excelu, Wordu, PDF atd. Všechna data lze aktualizovat dle ARES, insolvenčního rejstříku, databáze MERK a dalších.

1

Přehlednost

Historie

Pořádek

Hierarchie

Funkčnost

Grafy

1

OBCHOD

Absolutní přehled o vašich probíhajících obchodech vám nabízí komplexní obchodní modul. Snadno naleznete, v jakém stavu a s kým máte rozjednané obchodní případy, o jaké produkty je zájem, které produkty se nejčastěji a nejrychleji prodají a samozřejmě historii uskutečněných obchodů s predikcí možných dalších prodejů a doprodejů. Modul obsahuje veškeré potřebné entity jako jsou Nabídka vydaná, Objednávky přijatá, Faktura vydaná a Platba. Obchodní modul neřeší jenom prodejní proces, ale obsahuje i poptávku po službách a výrobcích – Poptávka vydaná, Nabídky přijatá, Objednávky vydaná a Faktura přijatá.

Komplexnost

Přehlednost

Predikce

Statistiky

Pořádek

Úspora času

KALENDÁŘ A AKTIVITY

Kalendář je základem pro plánování nebo řízení aktivit ostatních pracovníků. Výhodou je také možnost zobrazení cizích aktivit do svého kalendáře. Kalendář je možné obousměrně synchronizovat s Google kalendářem. Ve Vistos CRM naleznete následující typ aktivit: Schůzky, Hovory, SMS, Události a E-maily. Vistos CRM navíc obsahuje propracovaného emailového klienta, takže přijímat a odesílat e-maily je možné přímo ve Vistos CRM!

7

Přehlednost

Plánování

Řízení

Synchronizace

Funkčnost

Upozornění

1

MARKETING

Vistos CRM obsahuje sofistikovaný nástroj na marketingovou komunikaci se zákazníkem. Pomocí různých komunikačních kanálů (E-mail, SMS, Hovor, Dokumenty atd.) lze plánovat a realizovat cílené marketingové kampaně pro potencionální i stávající zákazníky. Samozřejmostí jsou propracované reporty, které zobrazují úspěšnost a výnosnost jednotlivých kampaní. Vistos CRM obsahuje vlastní nástroj na rozesílku personifikovaných činností, ale také možnost synchronizace s marketingovým nástrojem Mailchimp.

Komplexnost

Přehlednost

Predikce

Statistiky

Pořádek

Úspora času

REPORTING

Veškeré informace ve Vistos CRM je možné zobrazovat pomocí sofistikovaných reportů. Vistos CRM obsahuje předpřipravené nejčastěji používané reporty pro většinu oborů podnikání. Pomocí reportů je tedy možné plánovat, optimalizovat, řídit a vyhodnocovat všechny vaše obchodní, marketingové, projektové nebo servisní procesy. Vistos CRM navíc obsahuje propracovaný widgetový dashboard, který on-line zobrazuje všechny vámi vybrané klíčové ukazatele z vaší firmy. Reporty je možné i pravidelně odesílat na předvybrané e-maily. Pokud jste zvyklí si generovat grafy v Excelu, je dokonce možné váš Excel on-line napojit na databázi Vistos CRM.

7

Komplexnost

Přehlednost

Data

Statistiky

Kontrola

Řízení

1

Projekty

Projektový modul obsahuje možnost vytvářet jednoduché úkoly i s možností sledování odpracovaného času na daném úkolu. K úkolům může být přiřazen jakýkoliv záznam – například Dokumenty, Faktura vydaná apod. Projektový modul ale obsahuje kompletní proces plánování, koordinování a řízení úkolů pro dosažení definovaného cíle s hlídáním času a zdrojů. Pro snadnou orientaci ve složitějších projektech slouží plánovací Ganttův diagram.

Plánování

Přehlednost

Data

Statistiky

Kontrola

Řízení

SERVIS

Pro plánování a řízení vlastních zdrojů vašeho Servisu nebo zahrnutí všech procesů vaší servisní činnosti je k dispozici ve Vistos CRM modul Servis. Jedná se o komplexní řešení pro obsluhu servisních zásahů – plánování servisního zásahu včetně efektivního využívání zdrojů, vlastní realizace servisu včetně možnosti vkládat do servisního listu služby a produkty ze skladu, předání předávacího protokolu podpisem na dotykové obrazovce (mobil, tablet), generování faktur a odesílání k zákazníkovi a případně do účetního systému.

7

Alokace

Přehlednost

Data

Statistiky

Plánování

Řízení

1

WORKFLOW

Modul workflow slouží ve Vistos CRM jako komplexní nástroj pro snadné vytváření workflow na vaše obchodní procesy. Sami si stanovíte podmínky, kdy má být dané workflow aktivováno a zároveň si můžete vybrat ze sady akcí, co dané workflow provede. Díky dobře nastaveným workflow tak již bude Vistos CRM za vás hlídat všechny klíčové firemní procesy a vy se můžete více věnovat vlastnímu obchodu.

Řízení

Přehlednost

Data

Správa

Kontrola

Plánování

CALL CENTRUM

Modul call centra umožňuje z Vistos CRM uskutečňovat hovory. Podporuje napojení na virtuální telefonní ústřednu IPEX. Z Vistos CRM je možné vytáčet hovory z předpřipravené řady nebo naopak přijímat hovory. Zde operátor ihned vidí klíčové údaje o daném zákazníkovi včetně možných volitelných dat jako např. platební morálka, obrat apod. Hovory lze automaticky nahrávat a ukládat k danému záznamu. Veškerá historie uskutečněných nebo plánovaných hovoru je k dispozici u daného kontaktu.

7

Komunikace

Reporty

Přehlednost

Data

Plánování

Historie

1

HELPDESK

Kvalitní firma se pozná podle toho, jak elegantně dokáže vyřizovat své reklamace/požadavky. Využijte komplexního modulu HelpDesk pro vytvoření pořádku v řešení požadavků a reklamací – ticketů. Každý ticket má své pravidla jako řešitele, termín řešení s ohledem na domluvené podmínky u daného zákazníka. Používáním modulu HelpDesk při řešení ticketů můžete budovat znalostní bázi pro budoucí rychlejší řešení ticketů. Pomocí pracovních výkazů je také možné sledovat odpracovaný čas vašich zaměstnanců, množství času věnovaného daným zákazníkům, nebo i rozdělit, jestli je služba pro zákazníka fakturovatelná nebo ne.

Řízení

Přehlednost

Data

Správa

Funkčnost

Plánování

SPRÁVA DOKUMENTŮ

Modul dokumentů ve Vistos CRM nabízí centralizovanou správu firemních dokumentů. Dokumenty je možné přikládat systémem Drag & Drop k jakémukoliv záznamu s možností verzování, fulltextového vyhledávání, sledování vývoje, archivaci apod. Pomocí rozsáhlé customizace můžete dokumenty jakkoliv třídit a udělovat jim potřebné workflow. Vistos CRM vám tak ohlídá, aby veškeré dokumenty byly vyřízeny včas.

7

Správa

Přehlednost

Data

Hledání

Funkčnost

Pořádek

7

API

Pro ještě efektivnější využívání Vistos CRM jsme pro vás připravili propojení Vistos CRM přes naše propracované API s dalšími externími programy – více informaci naleznete zde. Naše API je ale otevřené jakýmkoliv dalším programům, takže pokud máte vlastní řešení, můžeme ho snadno pomocí našeho API připojit. Pomocí API vám můžeme zpřístupnit jakákoliv data ze všech modulů.

Propojení

Přehlednost

Data

Hledání

Funkčnost

Pořádek

ÚČETNICTVÍ

Vistos CRM je možné díky implementovaným synchronizačním můstkům propojit s různými účetními systémy. Vistos CRM umožnuje automaticky synchronizovat data jako Firmy, Kontakty, Nabídky, Objednávky, Faktury a Platby s účetními systémy jako Pohoda, Money, Helios. Synchronizaci je možné nastavit obousměrně, tzn. faktury je možné generovat ve Vistos CRM nebo v účetním systému. Ve Vistos CRM ale vždy budete mít všechna potřebná účetní data pro komplexní vyhodnocení důležitosti zákazníka.

7

Propojení

Přehlednost

Funkčnost

Data

Synchronizace

Pořádek

7

IMPORT

Vistos CRM podporuje import dat na úrovni Excelu. Data můžete vkládat do jakýchkoliv polí do modulu Firma, Kontakty, Příležitosti a Produkty. Import obsahuje několik importních metod, a tak můžete data při importu validovat. Lze i vkládat data do více modulů najednou s vytvořením vazby jako například Firmy a Kontakty. Pro snadnější import je možné si stáhnout vzorový Excelový soubor pro import.

Rychlost

Přehlednost

Funkčnost

Data

Efektivita

Pořádek

EXPORT

Data ze všech modulů lze jednoduchým způsobem exportovat do povolených vhodných formátů – Excel, Word, PDF, JPG. Na exporty je možné udělovat práva pro jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů.

7

Rychlost

Přehlednost

Funkčnost

Data

Efektivita

Pořádek

7

TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA

Vistos CRM je možné napojit na virtuální telefonní ústřednu. Z Vistos CRM je možné vytáčet hovory z předpřipravené řady, nebo naopak přijímat hovory – zde operátor ihned vidí klíčové údaje o daném zákazníkovi včetně možných volitelných dat jako např. platební morálka, obrat apod. Hovory lze automaticky nahrávat a ukládat k danému záznamu. Veškerá historie uskutečněných nebo plánovaných hovoru je k dispozici u daného kontaktu.

Rychlost

Přehlednost

Funkčnost

Data

Efektivita

Historie

WEBOVÝ PORTÁL

Pro vaše zákazníky nabízíme webový portál, kde se mohou se svým loginem a heslem přihlásit a zobrazit si vámi definované data z Vistos CRM. Zákazníci tak mohou například zadávat autorizované dotazy, požadavky, prohlížet si své realizované nákupy, faktury či záruky. Z webového portálu je lze i přijímat data od zákazníků a správně je vyhodnocovat.

7

Rychlost

Import

Funkčnost

Péče

Efektivita

Historie

7

SMS MANAGER

Z Vistos CRM je možné rozesílat, ale i přijímat SMS pomocí naší integrace s SMS managerem. SMS je realizované pomocí tzv. short codu nebo pomocí zadaného čísla pevné linky. Pro hromadnou rozesílku SMS zpráv je modul připraven pro personifikaci SMS.

Rychlost

SMS

Funkčnost

Péče

Efektivita

Historie