Veškerá data, která se do Vistos CRM přenesou či jsou v něm vytvořena, podléhají těm nejpřísnějším bezpečnostním předpisům a jsou nepřetržitě monitorována a chráněna před cizím zásahem.
Záznamy jsou přenášeny do prostředí Cloud, což je dynamická forma poskytování IT služeb na základě výkonných systémů a síťových struktur s nejvyššími datovými přenosovými výkony.
Postupy ukládání vaší práce, synchronizace i práce našich techniků jsou neustále zdokonalovány a odpovídají rychlosti vývoje IT, kdy prakticky neustále dochází k obměnám ve fungování, a tak je důležité držet krok s prováděnými změnami.

Data monitorována, chráněna

Záznamy šifrovány, ukládány na více úložišť

Postupy ochrany neustále aktualizovány

Dat našich zákazníků si ceníme, a proto právě na jejich bezpečí máme primární zájem. Záznamy jsou šifrovány a bezpečně ukládány na několik úložišť. Tak případný požár, povodeň či snad tornádo nemůže zabránit v přístupu k Vašim údajům z prostředí Vaší firmy. Samozřejmě, i datová úložiště jsou chráněna před jakýmkoli zcizením jejich dílčích částí.

Spolupráce

Způsob zabezpečení získaných informací od klienta a pravidla o jejich nakládání a zabezpečení klientských dat se řídí našimi principy, které dbají v první řadě především na spokojenost zákazníka a kvalitu námi odvedené práce. Data jsou uložena v zabezpečené databázi fyzicky hostované v datovém centru. Komunikace mezi uživateli klienta a databází je chráněno šifrovaným https protokolem. Vlastní autentifikace aplikace zajišťuje, že přístup k datům je omezen pouze na pověřené uživatele klienta. Proti výpadkům aplikace a rizikům ztráty dat je systém zabezpečen redundanci databázových a aplikačních serverů a rovněž robustním plánem zálohování. S vašimi přístupovými údaji pracujeme s největší opatrností, kterou předepisují naše přesně stanovené interní postupy práce.

K údajům nemá přístup třetí strana.

Úpravy provádí školený okruh kompetentních techniků.

Přístupové údaje k vašim instancím má vybraný technik.

Vše podléhá zákonu § 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Mimo další opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti dat našich zákazníků, dostává přístup pouze jeden vybraný zkušený programátor, který provede danou práci. Garantujeme, že nikdo další z našich zaměstnanců se k přístupu nedostane. Toto platí i pro naše přístupy k vašim instancím, přístupům k synchronizovaným systémům jako POHODA atd., kdy na daném případu pracuje úzký okruh kompetentních techniků, kteří jsou přidělováni na naše klienty.
Taktéž jsme pojištěni proti škodám, které bychom způsobili, nicméně je samozřejmě v našem zájmu dělat vždy a vše proto, abychom postupovali co nejopatrněji.